Pozovite nas

+387 33 242 487

Posjetite nas

Sarajevo - BiH

Pošaljite e-mail

info@timknowhow.com

Radno vrijeme

8:30 do 16:30 pon-pet

r/bOrganizacijaPredmet ugovoraPeriod realizacije
1GLOBAL METAL CONSTRUCTION d.o.o. Usora Održavanje sistema 9001:2015 i usklađivanje OHSAS sa zahtejvima ISO 45001:2018Oktobar 2019. - Decembar 2020.
2Bosnia Petroleum Company d.o.o. SarajevoProvođenje Internog audita I priprema za certifikaciju ISO 9001:2015Decembar 2019. - Jul 2020.
3Evropska Banka za obnovu I razvojImplementacija ISO 9001:2015, EN 3834 I EN 1090 za preduzeće Modul ING doo BrčkoSeptembar - Decembar 2020.
4Termoelektro Oprema d.o.o. LoparePriprema EN 3834 i EN 1090Septembar - Decembar 2020.
5Optima MEDIC d.o.o. ModričaImplementacija ISO 9001:2015Jul - Septembar 2020.
6ELCOM d.o.o. Implementacija ISO 27001Oktobar - Novembar 2020.
7DIORIT d.o.o. SarajevoImplementacija ISO 9001:2015Jun - Jul 2020.
8Liberty Group d.o.o. BrčkoImplementacija ingerisanog sistema upravljanja u skaldu sa zahtjevima ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018Avgust - Septembar 2020.
9Gradska pekara d.o.o. JablanicaImplementacija ISO 22000Jun - Avgust 2020.
10PANTA REI d.o.o. SarajevoImplementacija ISO 9001:2015Maj - Septembar 2020.
11Evropska Banka za obnovu I razvojImplementacija ISO 13485 za preduzeće BMD d.o.o. SarajevoMaj - Septembar 2020.
12Delimed d.o.o. SarajevoImplementacija ISO 9001:2015Avgust - Septembar 2020.
13Lafat d.o.o. KalesijaCE ZNAK za više proizvodaod Jul 2017 do danas
14Zadruga Bios VisokoUsklađivanje ISO 9001:2015Jun - Jul 2019.
15METAL CONSTRUCTION & ENGINEERING d.o.o. EN 3834-2 i EN 1090-1/2Maj - Jun 2019.
16PGL- PROTECT d.o.o. LukavacECEERMaj - Decembar 2019
17Metal AS d.o.o. VisokoCE ZNAKJul - Septembar 2019.
18PGL- PROTECT d.o.o. LukavacImplementacija integrisanog sistema upravljanja u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018Maj 2019. - Jul 2019.
19TERMAL INT d.o.o. LopareCE ZNAKod Jul 2017 do danas
20Epsilon Research International d.o.o.Optimizacija poslovnih procesa I provođenje intenog auditaApril - Maj 2019.
21Infrasoft d.o.o. SarajevoCE ZNAKOktobar 2018. - April 2019.
22Imaco Sistemtechnik d.o.o. Usora EN 3834Mart - Avgust 2019
23NEDAX d.o.o SarajevoUsklađivanje postojećeg sistema upravljanja sa zahtjevima ISO 9001:2015Februar - April 2019.
24Thor d.o.o. DobojAnalizu usklađenosti stranih dokumenata i usklađenosti brenda "Husqvarna" za 10 proizvodaApril - Jul 2019.
25Walter d.o.o. SarajevoISO 9001:2015Januar - April 2019.
26Atlant BH d.o.o.ISO 9001 I 27001Decembar 2018. - April 2019.
27MORESCREENS d.o.o. MostarISO 9001:2015Februar 2018. - Jun 2018.
28RITE GACKOISO 9001:2015Oktobar - Decembar 2018.
29RITE GACKOISO 14001:2015Oktobar - Decembar 2018.
30RITE GACKOISO 45001:2018Oktobar - Decembar 2018.
31ATLANT BH d.o.o. SarajevoISO 27001: 2013 i ISO 9001:2015Decembar 2018. - Mart 2019.
32Bosancar d.o.o. Bosanska KrupaEN 15085-2Decembar 2018. - April 2019.
33ORKA d.o.o SarajevoISO 9001:2015 i ISO 27001:2013Decembar 2017. - Decembar2018.
34MB IMPEX d.o.o. Banja LukaISO 9001, 14001 i HACCPMaj 2018. - Oktobar 2018.
35Pfofil-ISOLATION d.o.o. DobojEN ISO 1090Jun - Decembar 2018.
36Institut za zavarivanje TUZLA IISO 17025 i ISO 9001Oktobar 2017. - Jun 2018.
37PHARMA MAAC d.o.o. SarajevoISO 9001:2015Januar - Jul 2018.
38Edna Metalworking d.o.o. PrijedorISO 9001:2015Jul - Oktobar 2018.
39MBM METALAC d.o.o. DerventaEN ISO 1090Jun - Oktobar 2018.
40MC AUTOMETAL d.o.o. VišegradISO 9001:2015Avgust - Oktobar 2018.
41RITE GACKOSnimak stanja sistema upravljanja u skladu sa zahtejvima standardaOktobar 2018.
42Bosnia Hoteli i restoraniHACCPApril - Avgust 2018.
43JP Bosansko Podrinske šume d.o.o. GoraždeISO 9001:2015Januar - Februar 2018.
44EMEDING d.o.o. SarajevoISO 9001:2015Januar - Februar 2018.
45Općina TravnikISO 9001:2015Januar - Februar 2018.
46OTTO Technik d.o.io. SarajevoISO 9001:2015Februar - Mart 2018.
47Đaković d.o.o. Banja LukaISO 9001:2015Februar - Mart 2018.
48Ditrix d.o.o. MostarISO 9001:2015April 2018.
49Federalni MupISO 9001:2015Maj 2018.
50Zavod za javno zdravstvo USKISO 9001:2015Maj - Jun 2018.
51Cromont d.o.o ŽepčeISO 9001:2015Januar - Jun 2018.
52AL-PHARM d.o.o. ZenicaISO 9001:2015Maj - Jun 2018.
53Olympus d.o.o. SarajevoISO 9001:2015Jul - Avgust 2017.
54TEHPRO CNC d.o.o. DobojISO 9001:2015 i ISO 14001:2015Avgust - Septembar 2017.
55Delta Trade d.o.o. ZenicaISO 9001:2015Avgust - Septembar 2017.
56Kanton SarajevoISO 9001:2015Novembar - Decembar 2017.
57BOLETUS RS doo FočaISO 9001:2015Decembar 2017. - Januar 2018.
58"RINA Services" S.p.A. Genova Italija"EU-QMS BiH - Support to introduction of Quality Management Systems" - EU-QMS BiH - Podrška uvođenju sistema upravljanja kvalitetom, projekat realizovan u više od 100 firmi I sa više od 30 konsultanataNovembar 2013. - Decembar 2014.
59Privredna komora Bosne i Hercegovine, EICCKonsultacija u odabranim kompanijama koje proizvode reagense (IVD direktiva), vrata i prozore (CPD direktiva) i regulatore pritiska plina (PED direktiva).April 2010. - December 2010.
60Institut za mjeriteljstvo Bosne I HercegovineIzvršenje naučnih mjeriteljskih projekata TIM know how zaključen sa Institutom za mjeriteljstvo BiH: Međunarodni projekti upoređivanja zapremine i protoka Projektom se osigurava nadležnost Instituta u području protoka i kalibracije zapremine - CMC (kalibracija i mjerna sposobnost registrirana u BIPM baza podataka.Juli 2008. - Oktobar 2008.
61IFC CorporationPriprema i održavanje predavanja o propisima i standardima koji se odnose na sigurnost proizvoda savjetnicima IFC-a, službenicima IFC-a u naplaćuju investicije i stručnjaci iz određenih industrijskih područja u Tirani AlbanijaApril 2008. - Maj 2008.
62Agriconsulting BelgijaEUROPEAID / 123314 / C / SER / -multi Izrada nacrta regulatorne procjene uticaja na implementaciju Direktive o mašinama 98/37 / EC u zakonodavstvo BiH.Decembar 2007. - Februar 2008.
63IFC PEPSE Project MakedonijaDizajniranje i održavanje dva okrugla stola o uklanjanju tehničkih prepreka trgovini, tehničkom usklađivanju, CE označavanju, standardizaciji, akreditaciji, mjeriteljstvu i ispitivanju i sertifikacija u Privrednoj komori Makedonije za projekat IFC PEPSE u MakedonijiNovembar 2006. - Decembar 2006.
64IFC PEPSE ProjectUčešće u pripremi brošure o međunarodnim standardima i tehničkim propisima za projekat IFC PEPSE u Bosni i HercegoviniFebruar 2006. - Maj 2006.
65USAID CCA projekatUčešće u jačanju kapaciteta izvoznika proizvoda od drveta i pripremi „Tehničkog vodiča za preradu drveta Kompanije “za projekat USAID-ove aktivnosti konkurentnosti klastera u Bosni i HercegoviniJanuar 2006. - Jun 2006.
66USAID CCA projekatUčešće u pripremi „Strategije za implementaciju opšte direktive o sigurnosti proizvoda za izvoznike drvnih proizvoda“, za USAID-ov projekat Konkurentnost klastera u Bosni i HercegoviniOktobar 2005. - Decembar 2005.
67Euro Info dopisni centar i Delegacija EK u Bosni i HercegoviniPriprema Vodiča za izvoz u EU Vodič sadrži osnovne informacije za proizvođače o tome šta treba učiniti za izvoz tehnički industrijski proizvodi za unutarnje tržište EU.Jun 2003. - Oktobar 2003.
68DFID / IMC konsaltingU obuci i konsultacijama kompanija o primjeni EU direktiva starog pristupa za prehrambene proizvode, dobre proizvođačke prakse i HACCP sistem u okviru DFID / IMC konsultantskih projekata.April 2003. - April 2004.
69DFID / IMC konsaltingKonsultantske usluge o primjeni tehničkih propisa EU i ocjenjivanju usaglašenosti, uključujući CE oznaku, prema Direktivi o ličnoj zaštitnoj opremi (89/686 / EEC) i ATEX direktiva (94/9 / EC u okviru DFID / IMC konsultantskih projekata.Januar 2003. - Decembar 2003.
70Vijeće ministara Bosne i HercegovineUčešće u izradi dokumenta o strategiji smanjenja siromaštva (Srednjoročna strategija ekonomskog razvoja), posebno u identifikaciji dijelova pravne stečevine EU koji će se prenijeti u najvažnije sektore poput industrije (prehrambena industrija, metal, drvo, tekstil, obuća i koža).Decembar 2002. - Juli 2003.
71Privredne komore Bosne i HercegovineOdržavanje niza seminara u određenim kompanijama i privrednim komorama o pitanjima EU o slobodnom kretanju industrijskim proizvodima i na prehrambenim proizvodima. Priprema zemalja Srednje i Istočne Evrope za integraciju u unutrašnje tržište EUSeptembar 2002. - Decembar 2002.
72Direkcija za evropske integracije Bosne i HercegovineUčešće u kampanji podizanja svijesti Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine o tehničkoj harmonizaciji zakonodavstva EU i principima funkcioniranja unutrašnjeg tržišta EU - 55 gradova širom BIHAvgust 2002. - Avgust 2003.
73Phare PRAQIII ProgramKonsultantke usluge u području kalibracije referentnih standarda maseMart 1998. - April 1998.
tim know how

Tim Know How.
Sarajevo, BiH
Muhameda ef. Pandže bb ,
+387 (0) 33 242 487
+387 65 774 220
info@timknowhow.com
timknowhow.com

NAŠE VRIJEDNOSTI

Vrijednosti na kojima temeljimo naš uspjeh su profesionalnost, povjerenje, pouzdanost, uslužnost, odgovornost, garancija i razumijevanje potreba naših partnera i klijenata.

Copyright © DPO Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.